CIBERACCIÓ: el Parlament Europeu ha de pronunciar-se sobre el TTIP

Organitzacions inicien una ciberacció per reclamar als europarlamentaris que apostin per les persones. Amics de la Terra i AK Europa amb el suport de la campanya No al TTIP llancen una ciberacció en la qual animen a la ciutadania a exigir als europarlamentaris que es posicionin en contra del TTIP (Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions entre EUA i EU).

AUDITORIES ENERGÈTIQUES

Et regalam una auditoria energètica! Amics de la Terra treballa per avançar cap a UNA NOVA CULTURA ENERGÈTICA, en mans de la gent, basada en l'eficiència i les renovables. Dins aquest marc, estam realitzant un projecte d'auditories energètiques i volem oferir-te l'oportunitat de participar-hi.

NO AL TTIP!

MÉS DRETS A LES MULTINACIONALS, NO! Durant aquests mesos, les grans empreses estan moguent els fils! Busquen més privilegis injustificats a costa de les persones, el medi ambient i la societat en conjunt. QUÈ PODEM FER? Evitam que s'atorguin aquests privilegis! Digues NO! a TTIP i a la Comissió Europea per a que no atorgui privilegis a empreses multinacionals ni inversors estrangers.

LA NOSTRA DEPENDÈNCIA DEL PETROLI I ELS SEUS IMPACTES ALS PAÏSOS EMPOBRITS

PER QUÈ BUSQUEN PETROLI PROP A LES NOSTRES COSTES? Gran part de l’energia que utilitzam diàriament per a la nostra electricitat i per al transport es genera a partir de la crema d’hidrocarburs (diesel, gas, fuel-oil). VÍDEO: PER A NIT - LA TERRA DES DE SATÈL•LIT

COMPRA PRODUCTES A GRANEL

No creus que la teva compra genera massa envasos innecessaris? Us volem informar dels beneficis de reduir la compra de productes sobre envasats i on comprar productes a granel. Els envasos provoquen impactes negatius, tant a l'hora de fabricar com en la seva fase de reciclatge i a Eivissa només es recicla un 7% encara que estam millorant!