10 COMPROMISOS

ELS MEUS COMPROMISOS PER REDUIR ELS RESIDUS DE PLÀSTICS QUE PODEN ACABAR A LA MAR

1. SEMPRE separo els envasos de plàstic i els porto al contenidor groc

2. Quan vaig de compres porto el meu carrito, senalló o les meues PRÒPIES bosses i no utilitzo les de plàstic d'un sol ús.

3. Quan vaig de compres, busco botigues i supermercats que venen a granel, evitant els productes empaquetats en plàstics o amb excés d'envasos.

4. Evito la compra d'aigua embotellada en plàstic. Porto el meu envàs per a l'aigua.

5. Evito els gots, plats i coberts de plàstic d'un sol ús en les festes, reunions etc.

6. Si m'ofereixen una palleta amb el meu refresc, dic no gràcies, i la torno

7. En els bars i quioscs de platja, demano gots retornables.

8. Quan vaig a la platja, intento recollir el màxim de plàstics abandonats per altres persones, per evitar la contaminació de la mar.

9. Si els ús, opto per bastonets d'orelles BIO fets de paper

 10. No llenço mai les tovalloletes pel vàter (tant biodegradables, com de les altres), i intento reduir el seu ús.