EL SENYOR DEL RECICLATJE

Diu la llegenda que una vegada Espanya va estar a punt d'implantar el sistema de Retorn d'Envasos.

La comunitat buscava acabar amb el malbaratament de tones de recursos naturals i amb els seus impactes sobre el nostre clima.

No obstant això, tot i que el Govern el va incloure en la llei de residus, va decidir eliminar-en veure pressionat pels Cavallers de les Escombraries.

Els regnes seguien cometent injustícies explotant a altres països per aconseguir recursos naturals nous, en lloc d'utilitzar els ja existents a través de la reutilització i el reciclatge.

Però ..., la història pot canviar. Si ja ho aconseguim una vegada, el Govern pot tornar a unir-se a la Comunitat del Retorn d'envasos.

Alemanya, Noruega o Dinamarca ja ho han fet, i han comprovat els resultats amb un 98% d'envasos reciclats.

Ajuda'ns a seguir pressionant perquè el sistema de retorn torni a incloure.