SIGNA A FAVOR DE L'EDUCACIÓ AMBIENTAL

SIGNA AQUESTA PETICIÓ!

EL MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT ACABA AMB L'EDUCACIÓ AMBIENTAL A RIBAVELLOSA

AMIGOS DE LA TIERRA DE LA RIOJA DENÚNCIA QUE A FI DE L'EDUCACIÓ AMBIENTAL A AQUEST FINCA PÚBLICA:

La finca de Ribavellosa, propietat del Ministeri de Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, ha estat un dels principals punts de la Rioja on s'han desenvolupat programes d'educació ambiental. A aquesta finca han acudit escolars de tota la Rioja per realitzar activitats d'educació ambiental durant els últims anys. Així mateix, segons dades aportades pel propi Ministeri més de 10.000 persones per any han visitat aquesta finca.