VIDEO COMPOSTATGE

Saps que fer el compostatge és una de les mesures més eficaces per reduir els nostres residus?

Un 40% de la teva bossa d'escombraries són restes orgàniques. No obstant això en el nostre sistema actual de gestió, aquests residus es desaprofiten en abocadors o incineradores, incrementant dràsticament els gasos d'efecte hivernacle i altres gasos tòxics.

Aquest és el nostre consell per reutilitzar i donar nova vida a la matèria orgànica que surt de les nostres llars.

Avui presentem aquest vídeo de les avantatges del compostatge sobre altres opcions de tractament, i a més ens ajuda a reduir emissions de CO2 a l'atmosfera.

CON EL APOYO DE: FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD