Pluges

PLUGES

  • L'illa rep una mitjana de 380 litres de pluja a l'any, hi ha molta variació d'un any a un altre i durant 6 mesos de l'any no plou
  • L'aigua de pluges no es recull ni s'aprofita, tampoc els municipis promouen la captació d'aigua de pluja.

Què és un aqüìfer?

El llibre - ELS CAMINS DE L'AIGUA A LES ILLES

EL CICLE NATURAL DE L'AIGUA

El cicle natural de l'aigua que ha seguit al llarg de tota la història és: evaporació, condensació, precipitació, filtració / vessament, evaporació. Hem d'aprofitar millor l'aigua de pluja, sent suficient per a les nostres necessitats durant molts mesos de l'any.