REDUÏM LA NOSTRA PETJADA DE CARBONI...!

Molts dels aliments recorren milers de quilòmetres fins a les nostres taules!

Aquests viatges dels aliments tenen un gran impacte ambiental. A més, la seua producció pot causar greus impactes ambientals i socials. Condicions de feina injustes, contaminació de l'agua potable amb pesticides...

Comprant de mes a prop, podem evitar aquests inpactes.

DÓNA-LI LA VOLTA A LES COMPRES - DEMANA LOCAL!

Amics de la Terra t'ofereix diferents eines (en castellà) per calcular i visualitzar els impactes ambientals i socials associats a la teua alimentació.

________________________________________________________________________________________

Aquest projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Biodiversitat, del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient