L'APOSTA

Amics de la Terra és pionera en portar el tema de canvi climátic als centres escolars.

La campanya L'APOSTA va arribar a més de 8000 joves de 45 centres de les nostres illes durant 5 anys de la seua durada.

Els jovens realitzen auditories de seu centre i han possat en marxa mesures per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

UNS EXEMPLES DE LES ACTIVITATS DE L'APOSTA

ENERGIES- CONCEPTES SENCILLS  JOC- 15 ERRORS AUDITORIA CENTRE primària  ENQUESTA- APARELLS ELÉCTRICS

Actualment, oferim tallers com SOS CLIMA, DETECTIUS DE MOBILITAT i video-debats als alumnes de primària i secundària.