COMPOSTATGE

COMPOSTATGE DOMÈSTIC I ESCOLAR

Amics de la Terra és pionera en la promoció del compostatge a les illes. Unes 950 famílies i 2.171 escolars d'Eivissa i Formentera han après la tècnica de reciclar la matèria orgànica després de l'inici de la campanya d'AMICS DE LA TERRA a 1999.

La matèria orgànica suposa entre el 30-40% del pes dels residus sòlids urbans. Es calcula que cada persona produeix aproximadament uns 1,2 quilos/dia.

Amics de la Terra recomana incloure programes de compostatge domèstic en qualsevol gestió sostenible de residus, perquè ofereix una sèrie d'avantatges econòmics i mediambientals.

  • Mitjançant el compostatge es redueix a la meitat la quantitat de matèria a tractar com a residu sòlid urbà, destinat a l'abocador.
  • És un mètode senzill i barat de tractament dels residus urbans.
  • La qualitat de compostatge domèstic és millor que el d'una planta industrial ja que la selecció prèvia per al compostatge domèstic és més acurada.
  • El producte que s'obté és molt útil com a esmena orgànica dels sòls degradats.
  • Reduïm l'ús de fertilitzants químics, contaminants per al medi ambient.

EL PROGRAMA DE COMPOST DE AMIGOS DE LA TIERRA PREMIADO POR LA ONU

Si t'interessa participar en un curs de compostatge, o obtenir un compostador per fer compost posa't en contacte amb nosaltres.

DOCUMENTS INTERESSANT

INFORME DELS AVANTATGES DEL COMPOST {en castello}

GUIA DEL COMPOST

ESTUDIS - JUNTA DE ANDALUCÍA

USOS DEL COMPOST INVESTIGACIÓN TECNOLOGICO COMPOST EN SECTOR AGRÍCOLA