PETJADA ECOLÒGICA

QUANTS PLANETES CONSUMIM?

Un projecte diidàctic per adults i jovens que implica el càlcul de la petjada ecològica de cadascú.

El planeta compte amb 1,7 hectàrees pels recursos d'una persona, però la mitjana balear és de 4,7 per persona.

Si tothom consumís tant com nosaltres, necessitaríem 3 planetes per produir els recursos naturals necessaris i per absorbir la contaminació i els residus generats.

Què deixarem per a les generacions futures?

Vols fer la prova i calcular la teva petjada ecològica? calcula la petjada ecologica