PROJECTE 50/20

A Amics de la Terra ens preocupa les baixes xifres de reciclatge a l'illa (13%, quan la mitjana espanyola és 27%), i a aquest ritme, queda patent que Eivissa incomplirà els objectius europeus que marquen que el 2020, hem de reciclar un 50% de paper / cartró, plàstics, metalls i brics.

El Projecte 50/20 que ha comptat amb el suport econòmic del Consell d'Eivissa, té dos objectius principals relacionats amb la recuperació dels residus i / o els objectes aprofitables:

A. La investigació de factors que poden influir en la recuperació i reciclatge dels residus urbans i la detecció d'oportunitats de millora.

B. La investigació i identificació dels recuperadors de productes usats i la difusió dels seus serveis i els beneficis ambientals associats amb la reutilització d'objectes.

El projecte té com a resultat l'informe lliurat als ajuntaments i al Consell, una xerrada sobre consum responsable i reutilització i una guia dels Recuperadors.

.

Tota la informació el projecte aquí:

.

INFORME SOBRE EL SISTEMA DE RECICLATGE

Amics de la Terra ha presentat als ajuntaments un estudi dels sistemes de reciclatge de l’illa, realitzat durant l’estiu de 2015. L’estudi té l’objectiu de identificar les debilitats del sistema actual i buscar les oportunitats de millora, una eina útil per als ajuntaments que volen aprofitar dels resultats.

L’estudi s’ha realitzat amb 3 tècniques diferents:

1) Un reportatge fotogràfic dels punts de reciclatge a tota l’illa

2) Entrevistes amb els tècnics responsables de l’àrea de cada ajuntament

3) Una enquesta als ciutadans per conèixer la seua opinió sobre el servei municipal

RESULTATS DE L'ENQUESTA

ENQUESTA RESIDUS EIVISSAENQUESTA RESIDUS SANTA EULÀRIAENQUESTA RESIDUS SANT JOSEPENQUESTA RESIDUS SANT ANTONIENQUESTA RESIDUS SANT JOAN

.

.

.

.

XERRADA SOBRE OBSOLESCÈNCIA I CONSUM RESPONSABLE

Estam atrapats dins el món del consum?

Què podem fer per rebel·lar-nos contra les pràctiques maquiavèl·liques de l'industria, que dissenya productes amb vida curta per assegurar que CONSUMIM I CONSUMIM....!

QUAN: dijous 22 d'octubre de 20 a 21.30 h

ON: Sala de veïns des Pratet

.

.

.

ELS RECUPERADORS

Els recuperadors són les entitats o empreses que reparen, restauren o venen productes usats i els donen una segona vida. Aquestes entitats o empreses ofereixen un servei indispensable a la persona consumidora. A més, fan un bon favor al medi ambient perquè eviten que objectes que tenen encara una vida útil acabin a l'abocador.

CONSULTA LA GUIA DELS RECUPERADORS D'EIVISSA

.

.

El “Projecte 50/20” compta amb el suport del Consell d’Eivissa.