ASSEMBLEA DELS SOCIS I SÒCIES

ASSEMBLEA GENERAL 2013

Lloc: local d'Amics de la Terra

Data: dijous 14 de març

Hora: 18:00 h (primera convocatòria) 18:30h (segona convocatòria)

Durada aproximada: 2 hores

Ordre del dia:

1. Presentació de participants i aprovació de l'Ordre del Dia

2. Lectura i aprovació, si procedeix, de l'acta de l'Assemblea anterior.

3. Informe de la gestió econòmica 2012

4. Memòria d'activitats més destacades realitzades durant 2012

5. Presentació d'objectius i campanyes per al 2013

6. Pressupost econòmic per al 2013

7. Proposta de quota de soci per a l'any 2014

8. Renovació de la Junta Directiva

9. Precs i preguntes

Data màxima de presentació de propostes i candidatures per a la junta: 7 de març.

ANIMAT I VINE A PARTICIPAR!!