DIA DE LA TERRA

El 22 d'abril és el DIA INTERNACIONAL DE LA TERRA, reconegut oficialment per UNESCO com dia d'acció i reivindicació.

El planeta Terra i els seus ecosistemes són la nostra llar que ens proporcionen la vida i el suport al llarg de la nostra existència

Promoure la harmonia amb la naturalesa i la Terra és urgent i AMICS DE LA TERRA defensa un just equilibri entre les necessitats econòmiques, socials i ambientals de les generacions presents i futures.

Celebram el dia conjuntament amb altres entitats defensores del medi ambient.

ARTESANS:

Els artesans locals estàn benvinguts, quan els seus productes compleixin 3 criteris bàsics:

1) Fets a mà i a l'illa

2) De productes naturals

3) Venuts pel propi artesà.