TALLER DE COMPOST

A CAN MARINES

HORA: 17 a 19h

COMPOSTADOR GRATUÏT

INSCRIPCIONS: Contacte amb el Consell entre les 8h i 15h dilluns a divendres

TEL: 971 195 500