COM TREBALLAM

UNA ALTRA MANERA DE VEURE LES COSES...

  • Ens centram en les solucions i proposam alternatives factibles quan existeixen
  • Involucrant a les persones, facilitant la seua participació activa en la recerca de solucions
  • Sensibilitzam a la població local mitjançant xerrades, col·loquis, sortides guiades i tallers
  • Denunciam els impactes ambientals i/o els incumpliments legals que afecten el medi ambient
  • Pressionam als governs perquè realitzin normatives i actuacions que afavoreixin a les persones i al planeta.
  • Basam les nostres propostes en dades científiques fiables i exemples factibles

RELACIÓN CON PARTIDOS POLÍTICOS

.

PENSAR GLOBALMENT... ACTUAR LOCALMENT