Recursos naturals i residus

CASA BONA-CASA DOLENTA

1r cicle de primària i infantil. Temàtica: La llar i el medi ambient. Durada: 1,5h

DESCRIPCIÓ - CONTA CONTE/TALLER Mitjançant un conte conta i un joc d’investigació, els alumnes detecten les pràctiques positives per al medi ambient i les que hauríem de canviar. Els protagonistes són 2 famílies i els hàbits diaris de cadascú. Aquesta activitat és lliga als nostres hàbits quotidianes i als possibles canvis relatius a l’ús d’energia, l’aigua, els residus, etc.

ELS ALIMENTS I EL SEUS ENVASOS

2n cicle de primària. Temàtica: recursos naturals i residus. Durada: 1 hora 45 minuts - 2h

DESCRIPCIÓ: TALLER Quantes ampolles petites d’aigua són necessàries per omplir una ampolla gran de 5 litres? S’esbrina mitjançant un joc participatiu com es poden reduir els envasos dels aliments amb l’objectiu de conscienciar l’alumnat sobre els impactes ambientals que aquests residus provoquen i aconseguir canvis en els seus hàbits de consum i reciclatge.

RESIDUS O RECURSOS NATURALS?

3r cicle de primària. Temàtica: recursos naturals i residus.

*DESCRIPCIÓ: EXPOSICIÓ: Fent una recerca als dibuixos de 3 panells, el alumnes descobreixen com afecta als recursos naturals els nostres hàbits de consum i ells esbrinen com es poden reduir els residus domèstics i què hem de fer amb ells amb ll’objectiu de conscienciar l’alumnat sobre l’estalvi de recursos i els impactes ambientals i aconseguir canvis en els seus hàbits de consum i reciclatge.

RECICLA AMB SENY -LA FRACCIÓ ORGÀNICA – COM FER EL COMPOST

3r cicle de primària, 1r i 2n d'ESO. Temàtica: residus i la seua reducció. Durada: 2h.

DESCRIPCIÓ -TALLER

Els alumnes aprenen com aprofitar la matèria orgànica, quins materials serveixen i com muntar el compostador. Els alumnes s’encarreguen de recollir les restes de matèria orgànica del centre per alimentar el compostador, assessorats pel monitor que realitza una visita de control.

RECICLA AMB SENY - L’ÚS DEL COMPOST

3r cicle de primària, 1r i 2n d'ESO. Temàtica: residus i el seu aprofitament. Durada: 2 h

DESCRIPCIÓ: TALLER. Els alumnes aprenen treure el compost, garbellar-ho i aprofitar-ho sembrant llavors dins potets individuals. Aprenen cuidar la planta per trasplantar-la desprès a l’hort o dur-la a casa. El compost sobrant serveix per a l’hort escolar, tancant el cicle.

L’ALTRA VIDA DELS RESIDUS

1r i 2n ESO. Temàtica: residus i recursos naturals. Durada: 2h

DESCRIPCIÓ: TALLER/DEBAT

Quantes vegades els alumnes s’han qüestionat que lo que llencen, mai més ho tornaran a gaudir? Al taller es relaciona la nostra manera de viure, consumir i llençar els residus amb buscar un equilibri que ens permeti un nivell de vida adequat sense dur el planeta a uns límits perillosos. Mitjançant un joc de recerca, els alumnes descobreixen el cicle dels residus a Eivissa i s’obri un debat sobre les alternatives per aprofitar millor els recursos naturals.

EL COMPOST I ELS SEUS AVANTATGES:

1r, 2n i 3r ESO. Temàtica: residus i alimentació. Durada: 15 dies

DESCRIPCIÓ: EXPOSICIÓ ITINERANT + MATERIALS COMPLEMENTARIS

- Mitjançant el suport visual, els alumnes s’aprofundeixen en el procés de compostatge i el cicle de la matèria orgànica.

- 12 panells rígids, mida 100 x70 cm.

MATERIALS COMPLEMENTARIS: - Guia per al professorat, Fitxa per a l’alumnat