INCENDIS FORESTALS

Durant els últims anys, moltes zones de l'illa han patit devastadores incendis forestals que han arrasat importants extensions de massa forestal.

Els vegetals es recuperen naturalment durant el temps sense intervenció humana, encara que hi ha intervencions que poden ajudar a facilitar aquesta recuperació, com les actuacions de IBANAT a la zona de Xarraca.

.

VÍDEO:XARRACA, UN ANY DESPRÈS DE L'INCENDI

Amics de la Terra està en contra de la reforestació artificial, amb l'excepció de les savines, a causa dels resultats obtinguts i la no necessitat de fer-la. Es pot consultar l'estudi que hem realitzat que ha motivat la nostra postura

RECUPERACIÓ DE LA VEGETACIÓ DESPRÈS D'UN INCENDI FORESTAL