A LA DERIVA

El perill dels vaixells abandonats a la costa

Amics de la Terra alerta del perill que suposa la manca d'acció per part de les administracions competents sobre els vaixells que queden embarrancats al litoral.

Hi ha molts casos cada any. Un exemple és la llanxa encallada en Botafoc, que des del 23 de novembre 2012 quan el Diari d'Eivissa publicar la foto, ha estat abandonat a la punta de Botafoc, sense que ningú s'hagi ocupat de retirar-lo, donant cops contra les roques durant els temporals i quedant especejada en trossos de ferralla repartida per la costa.

Tenim un gran problema creixent. A causa de la crisi econòmica hi ha cada vegada més persones que no poden pagar un amarratge segur i / o els costos d'emmagatzematge durant la temporada baixa i altres els propietaris no són residents i no s'assabenten del que ha passat.

La manca d'acció immediata per part de les administracions competents està produint greus problemes posteriors perquè quan el vaixell comença a especejar, allibera residus molt contaminants al mar i al litoral.

Els motors contenen líquids tòxics, com els olis, líquids hidràulics i dissolvents. Les bateries contenen àcid sulfúric i plom, els fluorescents i instal · lacions elèctriques, metalls pesats, mercuri, coure, níquel i els plàstics es van esmicolant.

Tots aquests productes tòxics no només afecten la biodiversitat marina sinó suposen un perill per a la salut de les persones, entrant de manera inevitable i invisible en la cadena alimentària.