SORTIDA A ES BROLL

SORTIDA AS BROLL DE BUSCASTELL

25 persones varen participar en la sortida del diumenge 19 de maig.

Aquesta excursió es comença a la zona boscosa que hi ha més amunt al mateix camí es Broll i que ens condueix al pla de Sant Gelabert.

USOS TRADICIONALS DEL BOSC

A la zona boscosa podem encara observar els rastres i antigues emprentes que deixaven usos antics i ancestrals dels materials que la natura ens proveïa vora de casa. Trobem encara una zona on hi ha un bon nombre d’exemplars de pins “parats”, és a dir amb un tall longitudinal per extreure la reina que després es transformaria en pega per impermeabilitzar vaixells i soles de sabates. La reina que impregnava les estelles que es tallaven de l’arbre es coïen als forns de pega.

També s’extreia llenya pel forn de pa, pel forn de calç i per fer sitges de carbó vegetal. Dels mateixos pins també s’aprofitaven els “carriquets” o llavors de les pinyes i la carrasca per fer tinyis vegetals.

PARADÍS D’AIGUA

L’excursió continua cap avall per arribar al naixement des Broll de Buscastell, on podem observar el coll per on brolla l’aigua que recullen els plans de terra que hi ha més amunt. El cabdal es calcula que oscil•la entre els 12.000 litres/hora a l’estiu fins a 60.000 litres/hora als hiverns més plujosos.

Tot aquest cabdal s’utilitzava per donar vida als horts que trobem just arran des Broll i tots els altres que es situen més avall seguint el curs del torrent.

MOLINS D’AIGUA PER FER PA

No podem oblidar tampoc l’ importància que tenia la força de l’aigua que sortia des Broll per poder moure els molins d’aigua construïts al llarg d’aquest cabdal d’aigua.

El primer molí que podem trobar i veure és el de Can Tià, restaurat recentment pel Consell Insular, i on podem observar la considerable altura de la torre d’aigua (columna), que aprofitava la força del mateix pes de la columna d’aigua per moure les rodes del molí de farina.

Com anècdota interessant de temps passats, sabem que després de la guerra civil espanyola aquestos molins es varen precintar per tal de controlar i fiscalitzar tota la producció de grà de l’illa. Durant la nit i per supervivència els moliners se les enginyaven per des precintar-los i seguir molent el grà de les famílies que durant la nit acudien a moldre el grà que necessitaven també per menjar i sobreviure.

QUESTA ACTIVITAT REP L`'AJUDA ECONÓMICA DE CAIXA COLONYA