TALLERS ESCOLARS SOBRE RESIDUS I RECURSOS NATURALS

El model de consum actual incentiva el malbaratament del recursos naturals per vendre productes en la forma de envasos, en moltes ocasions innecessàries. Per altre banda, el mateix model amaga els impactes negatius de fabricació dels productes, dificultant un consum responsable per part de la població. Una vegada utilitzat o consumit el producte, tampoc es valora el residu com font de recursos naturals.

Com resultat, generam una quantitat extraordinària de residus i la majoria d’ells no s’aprofita ni es recupera, com les tasses de reciclatge demostren a cada illa. (A Eivissa només un 12% del total de residus produïts i a Mallorca un 10%.).

Amics de la Terra proposa a les escoles uns tallers formatius que relacioni la producció de residus amb els impactes sobre els recursos naturals.

Aquest és un projecte que es desenvolupa a la vegada a Mallorca i a Eivissa.

A l’illa d’Eivissa, les activitats es centren en l’aprofitament dels residus orgànics generats pel centre. La matèria orgànica suposa entre el 40-50% del pes dels residus sòlids urbans, un recurs valuós, susceptible de ser incorporat al cicle del consum mitjançant el compostatge. Es realitzaran els tallers “El compostatge”.

Projecte desenvolupat amb el suport de Fundació Guillem Cifre de Caixa Colonya

.