VICI DE BICI

VICI DE BICI

és el nom d'un cicle de sortides en bici, per a TOTHOM! ...Ja començen a tenir molts participació i força.

Les sortides de “Vici de Bici” comptaran amb un equip amb àmplia experiència, tots voluntaris d'AMICS DE LA TERRA.

La persona responsable durant la sortida és Ferran Moreno i Castillon, que compte amb una gran experiència en l’àmbit de la muntanya i de l’organització de sortides i excursions:

Se sort d’un punt concret que variarà en cada sortida i es visitará diversos llocs de interès ambiental i cultural.

Els voluntaris asseguren la seguretat dels participants i a les cruïlles i desviaments es supervisa que no hi hagi cap problema entre els participants.

Sempre es compta amb un vehicle motoritzat per assegurar el gaudi i divertiment de tothom (cotxe-escombra), i que a més porta eines i recanvis que permetin, en cas d’avaria lleu, la seua reparació per seguir fins el final i es comptarà també amb una farmaciola adient per solucionar petites emergències (ferides, cops, etc...)

Serà obligatori l’ús de casc en tots els participants i no es farà sota cap concepte, cap excepció a aquesta norma, recomanant-se, igualment, l’ús de guants.

Al finalitzar cada sortida, s’oferirà als participants un tastet de productes locals, fruites de temporada i begudes (aigua i, si es pot, sucs de fruita) per aconseguir un final d’activitat més alegre, distès i lúdic.