VISITA A UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

El diumenge passat, 5 d'octubre, un nodrit grup de persones interessades vam fer una visita a una instal · lació fotovoltaíca a Sant Miquel, propietat de Paco Casariego.

Paco ha instal · lat 32 plaques (mòduls de 250W que produeixen una mitjana de 30 kWh / dia.

El consum elèctric de la casa utilitza un 60% d'aquesta energia i un 40% s'injecto a la xarxa.

La companyia elèctrica li paga uns 5 cèntims el kWh. No és una quantitat molt interessant, degut a les retallades que el Govern Espanyol va introduir fa poc, comparat amb el cost de l'electricitat (20 cèntims el kWh).

Però tot i això, Paco es mostra molt satisfet de poder consumir energies netes a casa.

UNA VISITA MOLT INTERESSANT!

La visita compta amb el suport de la FUNDACIÓ PER A LA PRESERVACIÓ D'EIVISS y ESTAVI ÈTIC DE CAIXA COLONYA