ESTUDI RESIDUS

SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCiÓ DE RESIDUS Amics de la Terra ha presentat als ajuntaments un estudi dels sistemes de reciclatge de l’illa, realitzat durant l’estiu de 2015. L’estudi té l’objectiu de identificar les debilitats del sistema actual i buscar les oportunitats de millora, una eina útil per als ajuntaments que volen aprofitar dels resultats.

TAXA TURíSTICA A BALEARS

AMICS DE LA TERRA defensa una ecotaxa orientada a millorar la qualitat ambiental dels nostres espais naturals i que no només beneficiarien als sector turístic, si no també als residents. S’ha de consensuar al màxim possible l'ecotaxa, per assegurar la transparència, un repartiment equitatiu en la seva gestió, així com la seva finalitat.

GUIA DE RECUPERADORS

QUÈ SÓN ELS RECUPERADORS? Els recuperadors són les entitats o empreses que reparen, restauren o venen productes usats i els donen una segona vida. Aquestes entitats o empreses ofereixen un servei indispensable a la persona consumidora. A més, fan un bon favor al medi ambient perquè eviten que objectes que tenen encara una vida útil acabin a l'abocador.

SORTIDA ACTIVA: VISITA FINCA AGRICULTURA ECOLÒGICA

Et convidam a una visita a una finca de producció d'agricultura ecològica situada al Sant Rafel. Coneixerem les feines diàries de l'agricultor, aprenent directament tècniques per cultivar i cuidar el nostre hort, mentres ajudem amb petites tasques a la finca que ens serviran d'experiència i referència per aplicar-ho a casa.

VISITA: ON VAN ELS NOSTRES RESIDUS

Desbancam la llegenda negra! Molta gent està convençuda que tots els residus, inclòs els envasos, vidre i paper, acaben a l'abocador de l'illa Et convidam a una visita a la planta de transferència, on tots els residus reciclables es preparen per ser traslladats a les plantes de reciclatge, fora de l'illa.