LA R QUE COMPTE MÉS

La "R" amb més valor és la de reducció. Amb aquest projecte prevé informar dels beneficis de reduir la compra de productes sobre envasats, és possible comprar productes a granel i no generar envasos d'un sol ús. Aquests envasos són un impacte sobre els recursos naturals, tant a l'hora de fabricar com en la seva fase de reciclaje.

AL·LEGACIONS A LES NORMES URBANÍSTIQUES A SANT JOSEP

Eivissa, 29 de setembre 2014 La setmana passada, Amics de la Terra va presentar 10 al·legacions a les Normes Subsidiàries de Sant Josep, Eivissa. Les modificacions de les NNSS proposades per l’Ajuntament de Sant Josep destaquen per una absència total de previsió, planificació i sostenibilitat ambiental,permeten un augment de 45% de la població, que afecta la qualitat de vida del habitants actuals.

COL·LOQUI: CIUTADANS, PROSPECCIONS I CANVI DE MODEL ENERGÈTIC

CANCEL·LAT el COL·LOQUI SOBRE ENERGIA (2 d'octubre) El ponent, Sergio de Otto està ingresat a l'hospital, per problemes de salut. Disculpau, us avisarem properament quan sigui possible realitzar la conferència. Amb Sergio de Otto, periodista i gran defensor de les energies renovables, coneixerem per què hi ha tanta resistència al canvi de model energètic.

VOLEM UNA POLÍTICA DE MOBILITAT SOSTENIBLE PER EIVISSA

La setmana de mobilitat europea destaca per la seua absència total de planificació i iniciatives institucionals per aconseguir millores en la mobilitat de l’illa d'Eivissa. Amics de la Terra reclama de les institucions una política de mobilitat per reduir els impactes de l'ús del cotxe privat.

VISITA GUIADA A SES FEIXES DE TALAMANCA, ES PRAT DE SES MONGES

Com pinta el futur del ses Feixes de Talamanca i de què depèn? Per què són conegudes com ES PRAT DE SES MONGES? La zona de ses Feixes és un aiguamoll d’importància per a les aus i pel seu valor patrimonial. Quina és la proposta d’Amics de la Terra per a la seua conservació?