DIA D'ENERGIES RENOVABLES

NO a les falses solucions! - SI a les renovables ! En el dia internacional d'energies renovables, Amics de la Terra Eivissa reclama al govern central que deixi enrere la seua política energètica caduca i desfasada, cara, contaminant, social i econòmicament insostenible i que només afavoreix els interessos de les companyies petrolieres i energètiques.... i aposta amb fermesa a la implantació d'energies renovables, eliminat les dificultats i penalitzacions que hi ha en marxa amb les noves normatives.

UN PLA VICIAT

EL PLAN HIDROLÒGIC BALEAR VICIAT! Avui AMICS DE LA TERRA amb altres entitats (sota) han presentat una denúncia davant la Comissió Europea per l'incompliment de la legislació europea, per part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Estat Espanyol, amb l'aprovació del Pla Hidrològic de les Illes Balears.

AMICS PRESENTA LES SEUES AL·LEGACIONS

Amics de la Terra Eivissa ja ha presentat les seees al·legacions a l'Estudi d'Impacte Ambiental de la "Campanya d'Adquisició Sísmica 3D al golf de València" . Una de les al·legacions se centra en els arguments utilitzats en la JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE : Amics de la Terra considera patètics els arguments del promotor per justificar la recerca de petroli a la Mediterrània. Queda palès que són arguments que es fonamenten en l'interès exclusiu del promotor.

JORNADES DE FORMACIÓ-HORT

El dissabte 25 de gener, vam celebrar la primera sessió d'aprenentatge en el tema d'horts i aliments ecològics locals a la finca CAN MORENO a Sant Rafael. Rosalina Marí, propietària de la finca, enginyera agrònom i experta en l'elaboració de sistemes d'agricultura ecològica, va explicar al grup els criteris bàsics de l'hort ecològic, les qüestions pràctiques i avantatges i dificultats de la producció ecològica a Eivissa.

EL PLA ENERGÈTIC

Amics de la Terra proposa que els parcs eòlics no es fixin en zones de valor natural i paisatgístic Amics de la Terra valora positivament el fet que el Govern balear proposi actuacions perquè les Illes siguin sostenibles en la producció d'energia en el Pla d'energies renovables i eficiència energètica , i proposam com a objectiu mínim arribar a un 20% de renovables per al 2020 .