AMICS PRESENTA LES SEUES AL·LEGACIONS

Amics de la Terra Eivissa ja ha presentat les seees al·legacions a l'Estudi d'Impacte Ambiental de la "Campanya d'Adquisició Sísmica 3D al golf de València" . Una de les al·legacions se centra en els arguments utilitzats en la JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE : Amics de la Terra considera patètics els arguments del promotor per justificar la recerca de petroli a la Mediterrània. Queda palès que són arguments que es fonamenten en l'interès exclusiu del promotor.

JORNADES DE FORMACIÓ-HORT

El dissabte 25 de gener, vam celebrar la primera sessió d'aprenentatge en el tema d'horts i aliments ecològics locals a la finca CAN MORENO a Sant Rafael. Rosalina Marí, propietària de la finca, enginyera agrònom i experta en l'elaboració de sistemes d'agricultura ecològica, va explicar al grup els criteris bàsics de l'hort ecològic, les qüestions pràctiques i avantatges i dificultats de la producció ecològica a Eivissa.

EL PLA ENERGÈTIC

Amics de la Terra proposa que els parcs eòlics no es fixin en zones de valor natural i paisatgístic Amics de la Terra valora positivament el fet que el Govern balear proposi actuacions perquè les Illes siguin sostenibles en la producció d'energia en el Pla d'energies renovables i eficiència energètica , i proposam com a objectiu mínim arribar a un 20% de renovables per al 2020 .

AL·LEGACIONS CONTRA LA REAPERTURA DE S`ARGENTERA

Amics de la Terra ha presentat al · legacions contra la reobertura de l'antiga pedrera de S'Argentera Malgrat les declaracions del promotor que no seguirà amb el projecte d'explotació , Amics de la Terra ha estimat prudent presentar al · legacions ( adjuntes ) perquè constin per escrit les mancances detectades en el procediment administratiu

VISITA A UNA PLANTA FOTOVOLTAICA

Un nodrit grup de persones, entre adults i joves , van gaudir ahir d'una visita a la planta fotovoltaica autònoma més gran de les Illes Balears . El restaurant ES JARDINS de Fruitera a Santa Gertrudis té ¡¡40 kW de plaques solars ! ! Vam fer una petita caminada pel camí devora la instal·lació, passejant per un plantació alimentària d'energia vegetal (cultius d'alvocats i tarongers ) .