A LA DERIVA

El perill dels vaixells abandonats a la costa PREMSA ULTIMA HORA NOU DIARI Amics de la Terra alerta del perill que suposa la manca d'acció per part de les administracions competents sobre els vaixells que queden embarrancats al litoral. Hi ha molts casos cada any. Un exemple és la llanxa encallada en Botafoc, que des del 23 de novembre 2012 quan el Diari d'Eivissa publicar la foto, ha estat abandonat a la punta de Botafoc, sense que ningú s'hagi ocupat de retirar-lo, donant cops contra les roques durant els temporals i quedant especejada en trossos de ferralla repartida per la costa.

DEFENSA DEL PATRIMONI

Set entitats socials demanen participar en la gestió dels bens protegits per UNESCO a més de col·loborar en l’elaboració del Pla de Gestió. Demanen que l'ajuntament de Sant Josep i el Consell de Formentera formin part del Consorci. PRENSA: ULTIMA HORA- 15 de MARÇ.

QUÈ I QUI ESTÀ DARRERE?

El 5 de març, el Congrés va aprovar les modificacions de la Llei de Costes del 1989 *Amics de la Terra, organització que forma part de la plataforma NO A LA NOSTRA COSTA, que compta amb el suport actiu de més de 200 organitzacions socials i ambientals, ja ha advertit que la reforma de llei afavoreix els interessos privats en detriment del bé públic mitjançant la modificació del domini públic marítim-terrestre (DPMT), la reducció de la servitud de protecció i l'ampliació del termini de les concessions, postergant el problema de l'ocupació privada de la costa a generacions futures.

ELS DESTROSSES, QUE NO HO SÓN..?

Al judici final, els jutges varen decidir que no les obres a un espai protegit no suposen danys sustancials. Sa Punta Grossa forma part des Amunts, ANEI B5, és àrea de risc d'erosió i de desprendiments cartografiat al PTI. FOTOS DELS DESTROSSES PREMSA: ULTIMA HORA:

LA NOVA TAXA SOBRE ENVASOS

TAXES QUE NO MILLOREN LA RECUPERACIÓ D'ENVASOS Tot i que Amics de la Terra està en contra del consum de productes envasats quan hi ha alternatives de productes a granel o frescs, després d’analitzar l’avantprojecte de llei, consideram que la taxa no corregeix els impactes de la compra excessiva d’envasos ni els posteriors impactes que ocasionen sobre el paisatge i medi ambient.