VÍDEO: MÉS CLAR QUE L'AIGUA

Amics de la Terra ha realitzat un VIDEO sobre la situació de l’aigua a Eivissa. Comença amb entrevistes amb diverses persones de tots els municipis per conèixer la seua percepció sobre l’aigua de la xarxa municipal. Desprès fa un diagnosi de la situació actual de l’aigua, i sobre tot la seua gestió deficient.

ALEGACIONS AL PLA HIDRÒLOGIC

A FAVOR D'UN PLA HIDROLÓGIC SOSTENIBLE Amics de la Terra Balears presenta alegacions al PHIB El passat 30 de gener de 2012, Amics de la Terra Balears va presentar al·legacions al Pla Hidrològic de les Illes Balears, per comunicar que s’oposa a qualsevol modificació que retardi la seva aplicació o minvi la seva efectivitat i objectius.

NO! A MÉS CAMPS DE GOLF A EIVISSA

Defensam un model de turisme autèntic i adaptat a l’illa. Amics de la Terra defensa un model de turisme autèntic i adaptat a Eivissa, un turisme que reforça la identitat cultural de la societat eivissenca i posa en valor el patrimoni natural i cultural de l’illa i que proporciona beneficis econòmics de manera equitativa per a tota la societat.

SI, A LA LLEI DE COSTES!

Amics de la Terra defensa la Llei de Costes La intenció del nou ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Miguel Arias Cañete, de reformar la Llei de Costes pot tenir efectes nefastos per al nostre litoral obrint les portes a la descontrolada especulació immobiliària que ha destrossat el nostre litoral durant dècades.