21 DE MAIG, DIA EUROPEU DE LA XARXA NATURA 2000

Amics de la Terra alerta dels canvis previstos en la Directiva Hàbitats, que diluiran la protecció dels espais protegits dins la xarxa Natura 2000.

El 21 de maig se celebra a tot Europa el Dia de la Xarxa Natura 2000, xarxa d’hàbitats protegits perquè hi viuen fauna i flora importants, o perquè són corredors essencials per garantir el moviment d’animals durant els seus cicles de vida, migracions, o per a l’intercanvi genètic de les poblacions, important per mantenir la seua supervivència.

Per als càrrecs polítics actuals del Govern Balear, no és una prioritat la protecció del paisatge i el medi ambient, tot al contrari! Totes les lleis aprovades dins l’ultima legislatura redueixen la poca protecció existent amb l’excusa de la crisi i per fomentar el sector de construcció.

A més, el Govern Balear va molt endarrerit en les fases designades per Europa per tal d’ordenar i protegir aquests espais. Fa poc, es va anunciar l’aprovació dels plans de gestió d’alguns dels espais que figuren en la xarxa, tot i que els plans estan basats en dades fictícies i no actualitzades.

Reclamam als futurs responsables polítics que donin prioritat a la protecció dels espais naturals de les nostres illes i apliquin una visió més àmplia del nostre futur com a destí turístic. La riquesa natural és una herència de vital importància i hem de preservar-la i millorar-la.

EIVISSA 21 de maig 2015