29 DE MAIG, DIA INTERNACIONAL DE L’ENERGIA

Amics de la Terra ha enviat a tots els ajuntaments de l’illa, una carta proposant una sèrie de mesures per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI).

El paper dels governs locals és de suma importància i sense la seua implicació, no arribarem a complir els acords i reptes que els països van acordar a la cimera de clima a Paris, en desembre 2015.

Així, aprofitant de la celebració del Dia Internacional de l’Energia, Amics de la Terra demana als ajuntaments elaborin un full de ruta per planificar la reducció d’emissions a mig i llarg termini, que tracti les dues fonts d’emissions més importants: la mobilitat i el consum d’energia elèctrica i que la seua planificació urbanística fomenti i faciliti la mobilitat a peu, i en bicicleta, reduint la dependència en el cotxe privat.

Una mesura senzilla però molt efectiva és el canvi de companyia elèctrica, deixant de pagar per energia contaminant i que optin per comprar energia renovable.

Per altra part, Amics de la Terra considera imprescindible que els ajuntaments siguin transparents, informant a les seues pàgines web, les iniciatives preses per part de l’ajuntament per reduir emissions. Convé comptar amb un àrea en la web dedicada a energia, on es pugui veure de manera permanent els avanços en el tema de reducció d’emissions.

REPERCUSIÓ A LA PRENSA:

NOUDIARI: Amics de la Terra reclama a los ayuntamientos más medidas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero

DIARIODEIBIZA: Amics de la Terra solicita a los ayuntamientos medidas contra el cambio climático