ALEGACIONS AL PLA HIDRÒLOGIC

A FAVOR D'UN PLA HIDROLÓGIC SOSTENIBLE

Amics de la Terra Balears presenta alegacions al PHIB

El passat 30 de gener de 2012, Amics de la Terra Balears va presentar al·legacions al Pla Hidrològic de les Illes Balears, per comunicar que s’oposa a qualsevol modificació que retardi la seva aplicació o minvi la seva efectivitat i objectius.

Propuestas al Plan Hidrologico