AL·LEGACIONS A LES NORMES URBANÍSTIQUES A SANT JOSEP

Eivissa, 29 de setembre 2014

La setmana passada, Amics de la Terra va presentar 10 al·legacions a les Normes Subsidiàries de Sant Josep, Eivissa.

Les modificacions de les NNSS proposades per l’Ajuntament de Sant Josep destaquen per una absència total de previsió, planificació i sostenibilitat ambiental,permeten un augment de 45% de la població, que afecta la qualitat de vida del habitants actuals.

La proposta de les NNSS de Sant Josep, és un exemple d’urbanisme a la carta, depredador i irresponsable.

El creixement de població previst a les NNSS modificades no ha tingut en compte la necessitat de crear noves infraestructures i serves bàsics: la gestió de residus, el subministrament d'aigua potable, el sanejament, la mobilitat o el proveïment energètic.

Irònicament, la memòria justificativa de les Normes Subsidiàries del planejament, es cita com a objectiu la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i el desenvolupament sostenible del territori, quan actualment les infraestructures existents són insuficients , en condicions deficients i no asseguren un mínim de qualitat de vida als habitants del municipi.

El nou planejament és desfasat i torna al passat, concretament a les normes de l’any 1986, on es proposaven 1,9 milions de metres quadrats d’urbanitzable, ara l’any 2014 es torna a proposar un creixement de 1,7 milions de metres quadrats d'urbanitzables.

Gràcies a la Llei 7/2012, les NNSS preveuen un total de 17 Assentaments en Medi Rural (AMR) que suposaran 227 hectàrees de territori, un disbarat inacceptable que premia les promotors d’il·llegalitats urbanístiques i torna a consolidar errors destacables amb la urbanització de sa Punta Pedrera i Sa Caixota.

Consideram que les NNSS presentades suposarien un maltractament al patrimoni natural i cultural, tindran repercussions negatives per als habitants actuals, vulnerant els seus drets per no garantir la sostenibilitat ambiental i la seua qualitat de vida, que es veuràn afectades per les mancances detectades en matèria de serveis bàsics.

En conseqüència, Amics de la Terra demana la suspensió de les NNSS modificades i la redacció d’una nova proposta orientada a les necessitats de la població i el seu futur.

NOTICIA A LA PREMSA:

NOU DIARI

DIARIO DE IBIZA

CONSULTA LES AL·LEGACIONS A LES NNSS SANT JOSEP:

AL·LEGACIONS NNSS SANT JOSEP 2014