AL·LEGACIONS AL PLA HIDROLÒGIC

AMICS DE LA TERRA DEMANA UNA NOVA CULTURA D'AIGUA

Amics de la Terra ha presentat al·legacions a l'esborrany del Pla Hidrològic de Balears.

ALEGACIONES AL PLAN HIDROLÓGICO

PREMSA:

DIARIO DE IBIZA:

NOU DIARI

TE INTERESA

LAINFORMACION.COM

EUROPE PRESS

ZONES HUMIDES:

Reclamem que el Pla Hidrològic recuperi la figura de zona humida potencial. La nova versió del Pla Hidrològic ha eliminat la figura de zona humida potència i reclamem a la Conselleria Balear de Medi Ambient que rectifiqui i recuperi la protecció d'aquestes zones ja són importants per regular el cabal d'aigua que rep l'aiguamoll i funcionen com a perímetre de protecció. En no delimitar-les, les actuacions que es realitzen en aquestes zones no estan subjectes a cap control ni regulació, el que pot donar lloc a efectes que poden ser molt negatius i que dificultaran el compliment dels objectius generals del pla. A més suposa «un incompliment de la legislació superior: la Llei de l'Aigua de 1985 i el seu reglament, que, en l'article 276, especifica que l'inventari de les zones humides ha d'incloure les superfícies que, mitjançant les adaptacions corresponents, poguessin recuperar o adquirir aquesta condició ».

Amics de la Terra demana que es restaurin al seu estat natural les zones humides que hagin estat alterades i impermeabilitzat mitjançant obres o actuacions de farcits i compactació amb posterioritat a l'aprovació de la Llei d'Aigües de 1985 en els casos en què les actuacions no hagin estat autoritzades ».

DESSALADORES:

L'increment previst en la dessalació d'aigua "no és sostenible a causa de l'elevat consum d'electricitat de fonts contaminants i el seu impacte sobre el canvi climàtic.

PÈRDUES A LA XARXA

Així, considerem que el nou Pla Hidrològic de Balears hauria de ser més ambiciós en la reducció de les pèrdues en les xarxes de distribució d'aigua. No és admissible que s'acceptin pèrdues de 30%, i s'ha de renovar les xarxes per poder arribar a una reducció més gran: per exemple 20% cara al 2015 i 15% en un segon horitzó de 2021.

 

TANQUEM EL CICLE:

La reutilització de les aigües depurades ha de constituir una prioritat. Les plantes depuradores actuals estan obsoletes i saturades a l'estiu, el que produeix una qualitat d'aigua depurada pèssima i provoca que no hi hagi demanda per aprofitar aquesta aigua.

TARIFES DISSUASÒRIES:

L'estalvi de l'aigua ha de ser una prioritat i, en aquest sentit, Amics de la Terra proposa la implantació d'un sistema de tarifes progressives que incentivin l'estalvi i fomentar la captació i l'ús de l'aigua de pluja.

GESTIÓ DE TORRENTS:

La gestió actual dels torrents s'ha de millorar, sobretot en la forma de condicionament que es porta a terme amb maquinària pesada danyant els vessants i el llit dels torrents, afectant així la seva funció ecològica.