AL·LEGACIONS CONTRA LA REAPERTURA DE S`ARGENTERA

Amics de la Terra ha presentat al · legacions contra la reobertura de l'antiga pedrera de S'Argentera

Malgrat les declaracions del promotor que no seguirà amb el projecte d'explotació , Amics de la Terra ha estimat prudent presentar al · legacions ( adjuntes ) perquè constin per escrit les mancances detectades en el procediment administratiu

ALEGACIONES S'ARGENTERA

PREMSA

NOU DIARI

Considerem que l'estudi d'impacte ambiental és molt incomplet , sobre valora els impactes positius del projecte d'explotació i restauració i està condicionat als interessos del promotor .

 

Així mateix , la metodologia és inadequada , els mètodes d'identificació d'impactes no tenen suficient rigor , ja que molts dels impactes no s'han " detectat" o estan valorats de manera errònia . Així també en l'anàlisi de les alternatives , està molt condicionat pels interessos de l'empresa promotora .

Algunes de les seves mancances:

  • La descripció del lloc i inventari de flora i fauna és incomplet i deixa fora importants espècies protegides , presents en el lloc d'explotació i els seus voltants .
  • Els impactes a la imatge turística són infravalorats , ja que per aquesta carretera passen tots els autocars turístics per arribar a diverses destinacions turístiques del municipi com es Figueral , Cala Llenya , Cala Mastella , així com tot el trànsit amb destinació a un conegut mercat turístic de Sant Carles .
  • La mobilitat i seguretat de la carretera estarien greument afectades molt negativament pel trànsit de camions , en una carretera que exhibeix unes puntes de trànsit molt elevat . No obstant això , aquests impactes no es valoren com a negatius .
  • Tampoc atorguen una puntuació molt negativa als impactes a la població residencial , encara que hi ha 439 habitatges situats a menys d'un quilòmetre de distància i diversos comerços que depenen de les condicions ambientals de qualitat de la zona .
  • No s'han valorat els possibles impactes que es podrien ocasionar a les Mines de S'Argentera , situades prop de la pedreres i declarades BIC l'any 2003 .