AMICS DE LA TERRA DEMANA QUE S'APLIQUIN MESURES PER LIMITAR LA INCINERACIÓ DE RESIDUS RECICLABLES

En relació a la notícia apareguda sobre la incineració dels residus d'Eivissa i Formentera a SON REUS Mallorca, Amics de la Terra recorda que les Directives Europees marquen les pautes obligatòries per a la gestió de residus en els països membres, i requereixen que un 50% dels envasos i paper es recuperi per al seu reciclatge abans de 2020. Eivissa està molt lluny de complir aquestes obligacions ja que les xifres de reciclatge a l'illa superen escassament el 13%.

Així, per complir-les, no podem parlar d'incinerar els residus recuperables, sinó millorar la gestió actual de residus, construint la planta de selecció prevista en el pla de Residus de 2001 que permetria unes xifres de reciclatge i recuperació molt més elevades que la actual. Amb la planta de compostatge per tractar la matèria orgànica, podríem més recuperar un 30% dels residus urbans.

Ahir, 9 de juliol, el Parlament Europeu va aprovar un augment més ambiciós en els objectius obligatoris: el reciclatge d'un 70% dels residus municipals el 2020 i un 80% dels residus d'envasos a 2030. Els parlamentaris han reconegut la necessitat de mesurar l'ús net de recursos naturals i de marcar objectius més elevats de reciclatge per avançar cap a una economia circular.

Amics de la Terra insisteix que davant l'obligatorietat d'aplicar les Directives Europees d'economia circular i reduir significativament la incineració de residus reciclables.

Fonamental és la correcta gestió de residus i la conservació i recuperació dels recursos naturals que en aquests moments no arriba als mínims desitjables a l'illa d'Eivissa, a més de quedar en evidència que amb la incineració, els recursos naturals s'eliminen per sempre i és un luxe que no ens podem permetre en un planeta amb recursos finits i limitats.

EIVISSA 10 de juliol 2015

NOTICIES RELACIONADES:

Diario de Ibiza

Diario de Ibiza 2