AMICS PRESENTA LES SEUES AL·LEGACIONS

Amics de la Terra Eivissa ja ha presentat les seees al·legacions a l'Estudi d'Impacte Ambiental de la "Campanya d'Adquisició Sísmica 3D al golf de València" .

Una de les al·legacions se centra en els arguments utilitzats en la JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE : Amics de la Terra considera patètics els arguments del promotor per justificar la recerca de petroli a la Mediterrània. Queda palès que són arguments que es fonamenten en l'interès exclusiu del promotor.

L'EIA justifica amb arguments poc fonamentats i falsos, la necessitat de seguir utilitzant hidrocarburs en el sector energètic i minimitza la importància de les energies renovables per " la seua complicada gestió" . Si fossin tan complicades, altres països no seguirien augmentant la seua implantació . Alemanya per exemple, compta amb 32.698 MW d'energia solar enfront dels 4.516 MW instal·lats a Espanya i té previst ampliar la seua implantació fins a cobrir les seues necessitats energètiques amb energies renovables un 100 % el 2050 .

ELS COSTOS : Està demostrat que produir energia elèctrica a partir d'energies renovables és més rendible que produir a partir d'hidrocarburs, si es competeix en igualtat de taxes i impediments administratius .

I finalment, els costos de l'ús d'hidrocarburs impedeix el compliment dels objectius europeus pel que fa a reducció d'emissions de CO2, la qual cosa costa a l'estat espanyol milions d'euros anuals ( el 2012, va pagar 40 milions d'euros a Polònia per drets d' emissió ), el que afecta negativament la nostra balança de pagaments.

Les altres al·legacions es poden consultar aquí : ALEGACIONES AL EIA