CAMPANYA "ESTA ES NUESTRA ENERGÍA"

Presentació de l'informe

CULTIVA TU PROPIA ENERGIA.

Pep Puig i Boix ofereix un col·loqui molt interessant sobre el panorama actual de l'energia elèctrica i de les renovables.

PREMSA

DIARIO DE IBIZA:

Una de les necessitats bàsiques de la nostra societat actual és l'energia elèctrica. Energia elèctrica que es produeix en la seua major part amb fonts brutes i contaminants. Excepte en els casos en que l'electricitat prové de fonts renovables, la seua producció es realitza a partir de fonts fòssils, i en el cas d'Eivissa, a partir del contaminant Fuel - oil i gas natural.

Aquestes fonts d'energia tenen una sèrie d'impactes de diversa índole, com per exemple:

Procedeixen de països cada més inestables, per la qual cosa podria existir problemes de proveïment.

Els preus tenen una tendència alcista, no albirant en el futur cap tendència descendent.

La seua extracció, transport i transformació provoquen grans impactes ambientals.

El control dels hidrocarburs ha set causa de guerres i conflictes.

La crema dels combustibles fòssils, és el principal responsable de les emissions de CO2 i altres gasos que ocasionen l'efecte hivernacle.

Des Amics de la Terra Eivissa apostem per un sistema elèctric completament diferent.

Demandem un model descentralitzat , en el qual les pèrdues siguin les menors possibles i l'energia procedeixi de fonts energètiques renovables.

Aquest sistema energètic alternatiu és més econòmic que l'actual , amb un menor o nul impacte ambiental.

L'autoproducció d' energia elèctrica renovable és una de les peces claus d'aquest model, sent la millor manera d'aprofitar els nostres recursos naturals, d'una forma econòmica, democràtica, sostenible, eficient i no contaminant.

La campanya "Esta es nuestra energía" s'adreça a tota la societat.

*AMB EL SUPORT DE: FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD