COMPRA PÚBLICA ALIMENTS LOCALS A LES ESCOLES

Amics de la Terra critica que tot i realitzar molta propaganda a favor dels productes locals per afavorir la recuperació del sector agrari i el petit comerç, a l'hora d'aconseguir canvis reals, el Govern Balear aplica una política contrària i incoherent.

REPERCUSIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ:

Diario de Ibiza

Nou Diari

ABC

Diario de Mallorca

.

.

.

Amics de la Terra ha enviat una carta a Joana M. Camps Bosch, Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, criticant els criteris de licitació per a la contractació de la gestió del servei públic de menjador escolar de centres docents públics de les Illes Balears, que es va publicar al BOIB el passat 11 de juny.

Amics de la Terra demana al Govern dels Illes Balears que:

1) Modifiqueu els criteris de contractació, exigint que els menús escolars incloguin un percentatge mínim de productes locals frescos, així com un increment anual progressiu d'aquests en els menús.

2) Les polítiques dels seus departaments tinguin correspondència i coherència, i que les demostrin en les seves accions i licitacions.

Ens sorprèn molt la falta de coherència i sobretot eficàcia en les polítiques del Govern Balear, ja que durant molts anys, el departament d'Agricultura del Govern Balear ha invertit esforços i diners públics en la promoció del producte local: xerrades i tallers escolars, materials de promoció, fullets i adhesius, a més de crear marques de garantia d'origen etc., amb l'objectiu d'incentivar la compra de productes locals per part del consumidor i així ajudar en la promoció i recuperació del sector agrícola balear.

No obstant això, aquestes polítiques no arriben a plasmar-se en una coherència a través de les seves accions, ja que s'ha obviat incloure en les condicions de licitació, la necessitat de comptar amb un percentatge de producte fresc de procedència local, de proximitat i temporada.

La compra pública podria constituir una eina importantíssima per impulsar el consum de productes locals frescos, aconseguir objectius reals i suposa una oportunitat que el Govern Balear no ha d'ignorar.

Les nostres illes venen al món un paisatge rural singular, però aquest paisatge no seria res, ni el mateix, sense la gent que el treballa; per això cal afavorir el seu manteniment i enfortiment. A més dels aspectes purament monetaris, els mercats locals aporten beneficis socials que són especialment visibles a les comunitats com l'educativa.

Amics de la Terra defensa que a través de la compra pública d'aliments de proximitat, podem augmentar la demanda de productes locals, generant un efecte multiplicador que fomenti l'economia local. Generen més ocupació local i més divers, a més de facilitar que els productors locals puguin escapar d'aquestes grans cadenes alimentàries pilotades per un petit grup de corporacions amb cada vegada més poder i que els dicta el preu de venda dels seus productes i que suposen un gran perill per a la supervivència dels nostres agricultors i agricultura local.

El consum preferent d'aliments de proximitat també genera beneficis ambientals, ja que es redueixen les emissions de gasos d'efecte hivernacle generat per del transport d'aliments, una menor demanda energètica i específicament d'energia fòssil.

EIVISSA, el 8 juliol 2014