CONTROLS CONTRA LA SEQUERA

Amics de la Terra celebra que el Govern Balear anuncií la posada en marxa d’un paquet de mesures per intentar recuperar els recursos hídrics subterrànies.

Mai s’ha donat prioritat al tema de l’aigua i les conseqüències les estam patint ara: aigua salada, pèrdues en les xarxes, manca d’aigua i problemes d’abastiment.

Encara que arribi tard, reclamam a les administracions locals i autonòmiques que apliquin una visió global del tema de l’aigua, i per extensió, del creixement de població/urbanístic desitjable.

Amics de la Terra considera que la política de recursos hídrics no pot dependre només de la producció d’aigua mitjançant processos molt costosos energèticament com les dessaladores, si no, que fa falta analitzar tots els processos i tancar el cicle d’aigua, que actualment és lineal.

A Eivissa, la gestió de l’aigua és deficient o pràcticament inexistent en totes les seues fases: des de la extracció dels pous o la producció d’aigua potable mitjançant dessaladores, el transport en les xarxes de distribució on es perd quantitats inimaginables d’aigua, la baixa qualitat de l’aigua que se subministra als consumidors... fins a la seua depuració final, tan inadequada que és impossible aprofitar-la per al reg de jardins o l’agricultura i que s’aboca a la mar sense una depuració suficient, destrossant els ecosistemes marins.

S’ha de recuperar el pla hidrològic fet a 2011 i aplicar les visions legals de la Directiva marc d’aigua:

  • Controlar i limitar l’apertura de nous pous i les seues extraccions
  • Implantar tarifes dissuasives i progressives (qui més consumeix més car paga l'aigua)
  • Millorar o substituir les depuradores existents perquè totes tinguin tractament terciari
  • Revisar i mantenir les xarxes de distribució d’aigua per eliminar les pèrdues existents

L'aigua és un recurs essencial per a la vida, i a les nostres illes en feim un ús irracional i insostenible fa molts anys. Volem una gestió de l'aigua valenta i coherent.