DEFENSA DEL PATRIMONI

Set entitats socials demanen participar en la gestió dels bens protegits per UNESCO a més de col·loborar en l’elaboració del Pla de Gestió.

Demanen que l'ajuntament de Sant Josep i el Consell de Formentera formin part del Consorci.

PRENSA:

ULTIMA HORA- 15 de MARÇ.

DIARIO DE IBIZA- 15 de MARÇ.

NOUDIARI:

DIARIO DE IBIZA el 20 de febrer

DIARIO DE IBIZA 19 de febrer

ULTIMA HORA el 20 de febrer

ULTIMA HORA el 19 de febrer

COMUNICAT

Des de l'any 1999, quan UNESCO va declarar com Patrimoni Mundial, els bens patrimonials anomenats més avall, amb la denominació “Eivissa, Biodiversitat i Cultura”, la gestió de aquests bens patrimonials ha set molt deficient. La majoría de les inversions que s'han efectuat són remodelacions i millores de la ciutat que tenen poc o res a veure amb els bens patrimonials.

  • Dalt Vila
  • Les praderies de posidonia entre Eivissa i Formentera
  • El necropolis feniciopúnica des Puig des Molins
  • L'assentament fenici de sa Caleta

Un dels bens més importants (la Posidonia oceanica), s'ha ignorat totalment i les agresions segueixen, com el ancoratge indiscriminat de vaixells i els abocaments d'aigües deficientment depurades.  

UNESCO ha demanat a les autoritats per dos vegades, que la societat civil siga partícip en la gestió dels bens i que el teixit associatiu illenc hauria de participar en els órgans locals i insulars que formen part del Consorci. 

També s'ha exigit el Pla de Gestió (fins ara inexistent) abans de 2015. En aquest cas la plataforma també s'ha ofert per ajudar en la seva elaboració.