DEMANAM LA DIMISSIÓ DEL CONSELLER DE MEDI AMBIENT DEL GOVERN BALEAR

Amics de la terra insiteix en la dimissió del Conseller de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, Biel Company, ja!

Consideram inadmissible les seues excuses davant les notícies que varen aparèixer el passat agost sobre la realització d’uns sondejos al Mar Balear el juliol de l’any passat.

Amics de la Terra demana que el conseller de Medi Ambient dimiteixi ja, i deixi el càrrec a un altre persona més transparent i compromesa amb la defensa real del medi ambient de les nostres Illes.

Vist que la vergonya del Sr. Company és nul·la davant les notícies que varen aparèixer el passat agost sobre la realització d’uns sondejos al Mar Balear el juliol de l’any passat, actuacions que coneixia i que s’amagava, consideram urgent i necessari que el Sr. Company dimiteixi i sigui substituït per una persona més honesta i apte per la defensa dels interessos del medi ambient i dels ciutadans de les Illes contra les prospeccions.

L’actitud que ha mostrat el Conseller suposa un menyspreu i burla a la voluntat i sentir de tots els sectors socials i econòmics de les Illes Balears que han lluitat per evitar les prospeccions i les seues conseqüències nefastes.

Demanam fets i no paraules!

EIVISSA, 8 de setembre 2014

Consulta el comunicat complet:

NP DIMISSIO CONSELLER MEDI AMBIENT

INFORME SONDEOS

NOTICIA A LA PREMSA:

NOU DIARI