DENUNCIAM LA LLEI DE TURISME

Amics de la Terra ha criticat la Llei de Turisme, aprovada pel parlament Balear el 18 de Juliol. Quan es va presentar l'esborrany d'avantprojecte, Amics de la Terra va presentar al·legacions. Les qüestions mediambientals s'han ignorat completament:

1) Permetra la conversió de qualsevol edificació existent, en agroturisme, no només en sòl rústic comú sinó en el protegit (ARIP, ANEI, ZEPA, LIC), causant nous impactes per l'afluencia de persones i infraestructures i a la vegada incentivant l'abandonament de les explotacions ramaderes i agrícoles.

2) No esta previst l'esponjament de les zones turístiques madures, cosa molt important si volem mantenir la qualitat de l'oferta turistica. Hem de buscar solucions per al litoral massificat. Els hotels podran convertir-se en apartaments, fomentant l'especulació immobiliària per uns empresaris turístics que tenen fa anys els seus negocis completament amortitzats.

En resum, tal Llei del Turisme no promourà el turisme de qualitat com diu pretendre. Tal turisme necessita uns entorns naturals i urbanístics integrats al màxim, conservant els magìfics paisatges de les Illes, la nostra principal riquesa.

Podeu veure totes les al·legacions presentades aquí. Alegacions contra la llei de turisme