DIA 17 DE MAIG, DIA MUNDIAL DE RECICLATGE

Amics de la Terra alerta que Eivissa està molt lluny de complir els objectius europeus que estableixen que cada país membre s’ha d’aprofitar un 50% dels residus abans del 2020.

Actualment les xifres de reciclatge a Eivissa són molt baixes, arribant només a un 13% del total, un percentatge irrisori si ho comparam amb la mitjana espanyola que arriba a un 27% i altres països que tenen xifres de reciclatge molt elevades com Alemanya que en 2012, va reciclar un 65%.

Arribar a xifres similars no és tan complicat: només construint la planta de compostatge insular, previst al “Pla Sectorial per a la gestió de residus urbans d’Eivissa i Formentera”, (en la seua revisió de 2001), es podria recuperar un 40% dels residus urbans que corresponen a la matèria orgànica, recurs actualment desaprofitat i així evitaria que 25.275 tones de matèria orgànica (dades del Consell Insular) acabin anualment a l’abocador.

El Pla Sectorial per a la gestió de residus urbans d’Eivissa i Formentera, estableix la recollida selectiva progressiva de la matèria orgànica amb un calendari de mesures per aconseguir per exemple que a cinc anys de d’entrada en valor del pla, un 28,7% de la matèria orgànica es recuperaria.

No s’ha construït encara la planta de triatge prevista al Pla Sectorial, que permetria aprofitar d’una quantitat important de residus recuperables.

Es urgent construir i posar en marxa aquestes estructures, per reduir la quantitat de residus que acaba a l’abocador i per aprofitar valuosos recursos naturals.

16 de maig 2015

Repercusió en premsa:

Periodico de Ibiza (18/05/2015)

Nou Diari (17/05/2015)

Diario de Ibiza (18/05/2015)