DIA DE ZONES HUMIDES

LA PRECARIETAT DE LES ZONES HUMIDES D’EIVISSA

El 2 de febrer és el Dia Internacional de les Zones Humides.

Amics de la Terra alerta que la precarietat dels dos espais emblemàtics de la nostra illa, com són el Parc Natural de Ses Salines i Ses Feixes, és intolerable!

PREMSA:

Diario de Ibiza

Europa Press

Nou Diari

El Periodico de Ibiza

El Parc Natural de Ses Salines necessita una gestió ferma i decidida amb més dotació de personal per la gestió i vigilància. Però el problema més greu és l’excés de visitants del mesos d’estiu i una absència quasi total de control i planificació per part de les autoritats. Demanam, que d’una vegada per totes s’obri al públic el centre d’interpretació de ses Salines, amb les obres acabades fa més de 3 anys no entenem perquè segueix tancat. Aquest centre ajudaria a mostrar els valors naturals i culturals de ses Salines als visitants, millorant l’experiència i l’estima al territori.

L’altre espai de gran interés són Ses Feixes, que segueixen en situació d’aturada cardíaca i volem que tornin a respirar. Es van fer actuacions de recuperació dels portals de feixa i dels canals del Prat de ses Monges de Talamanca, restaurar el circuit d’aigua de ses Feixes de Talamanca, comprar terrenys per instal•lar un observatori d’aus, crear un centre d’interpretació, etc. Només s’ha executat una part del projecte i al no existir cap motiu econòmic per aturar-ho, la conclusió que hem de treure és que no existeix cap voluntat de fer-ho.

En març de 2014 el Consell d’Eivissa va enllestir l’Avanç del Pla especial de conservació, protecció i recuperació de ses Feixes del Prat de ses Monges. Als pressupostos de 2015 existeix una partida econòmica de 1.900.000 euros que s’arrossega fa anys, ja que mai s’executa el Pla especial. Mai s’havia aconseguit una inversió tan important per a ses Feixes.

Cal passar a l’acció!