DIA D'ENERGIES RENOVABLES

NO a les falses solucions! - SI a les renovables !

En el dia internacional d'energies renovables, Amics de la Terra Eivissa reclama al govern central que deixi enrere la seua política energètica caduca i desfasada, cara, contaminant, social i econòmicament insostenible i que només afavoreix els interessos de les companyies petrolieres i energètiques.... i aposta amb fermesa a la implantació d'energies renovables, eliminat les dificultats i penalitzacions que hi ha en marxa amb les noves normatives.

PREMSA:

El govern defensa la necessitat de comptar amb hidrocarburs propis per no dependre de les importacions, pel seu cost i variabilitat de preu. No obstant això, l'ús majoritàriament d'hidrocarburs en el mix energètic espanyol ens costa milions d'euros anuals per haver superat les emissions de gasos d'efectes hivernacle i en conseqüència, incomplir el Protocol de Kyoto. El 2012 ( les últimes xifres disponibles ) Espanya va pagar 40 milions d'euros a Polònia per drets d'emissió , cosa que afecta negativament la nostra balança de pagaments.

A més , i malgrat la propaganda de les elèctriques i el govern que culpabilitzen les energies renovables d'augmentar els costos de la factura de llum, és en realitat la font d'energia és més econòmica comparada amb la produïda a partir de petroli o els seus derivats, comptant a més amb una evolució de preus previsible pel fet que els costos no depenen de factors polítics internacionals , ni de l'esgotament de recursos.

La implantació d'energia fotovoltaica per exemple, en altres països amb menys sol, té molt bons resultats i països com Alemanya que actualment produeix i exporta energia renovable, estan treballant perquè el 2030 , tota l'energia estigui generada per renovables amb tots els efectes positius econòmics i ambientals que això suposa.

El recent estudi de Govern Balear d'eficiència energètica demostra, que instal·lant plaques fotovoltaiques a les teulades existents del sòl urbà , ( sense incloure les teulades les cases aïllades i les naus industrials disperses ) cobriríem un 52 % del consum elèctric.

En aquests moments crítics, amb l'amenaça de plataformes petrolíferes prop de les nostres costes, ens convé recordar l'íntima connexió entre les nostres necessitats energètiques i els impactes negatius directes i indirectes que provoquen. No obstant això , les noves reformes del govern estatal no reflecteixen aquestes realitats ni necessitats , i només busquen rendibilitzar l'activitat de les grans empreses la producció energètica és cara i contaminant.