DIA INTERNACIONAL DE LES ZONES HUMIDES

SES FEIXES... PASSAR DE LES PARAULES A L’ACCIÓ!

Avui, el 2 de febrer és el Dia Internacional de les Zones Humides. El lema d’aquest any és "Zones humides per a un futur urbà sostenible” i inclou una frase molt adient per Eivissa: “Del dit al fet: el desenvolupament urbà sostenible integra els aiguamolls”.

Des d’Amics de la Terra volem alertar que segueix la situació de precarietat d’un dels espais més emblemàtics de la nostra illa, com són les zones humides de ses Feixes.

Què s’està esperant? El Pla Especial de Conservació, Protecció i Recuperació de ses Feixes des Prat de ses Monges existeix (Redactat pel Consell d’Eivissa i aprovat per l’Ajuntament d’Eivissa com per l’Ajuntament de Santa Eulària) , però encara no hem vist cap actuació. Fan falta accions puntuals com la neteja de runes i fems o l’eliminació d’estes elèctriques aèries, però més important encara és la construcció del centre d’interpretació així com un espai per d’aus, una activitat amb milers d’aficionats al món i que suposa un atractiu turístic durant tot l’any per aquests turistes més respectuosos amb el medi ambient. En definitiva una bona gestió, la recuperació i potenciació de la zona i dels seus valors naturals i patrimonials, valors de gran importància que actualment s’ignoren. Recordam que UNESCO va demanar que s’incloguin ses Feixes dins la declaració de Patrimoni Mundial, degut als seus valors importants. Però d’això tampoc en sabem res més.

Ses Feixes del Prat de Vila va patir el greu incendi l’any passat i sembla que la vegetació de la zona s’ha recuperat -no s’ha estudiat la situació de la fauna- però no per això s’ha d’oblidar que calen actuacions. Estam esperant l’aprovació del Pla General d’Ordenació Urbana de l’Ajuntament d’Eivissa per activar el projecte de recuperació d’aquesta zona humida. Però no hem vist cap compromís públic ni actuació en positiu.

Desaprofitar i maltractar els nostres espais naturals és un indicador de qualitat política d’un territori. No hauria de ser una prioritat per als administracions locals? Ja no queden excuses.

Per tant demanam passar de les paraules a l’acció!

EIVISSA – 2 de febrer 2018