DIA MUNDIAL DE L'AIGUA 2015

Amb motiu del dia mundial de l’aigua, que celebram el dia 22 de març, Amics de la Terra reclama a les administracions locals i autonòmiques una visió més global del tema de l’aigua i un pla hidrològic que no serveixi a interessos privats.

A Eivissa, la gestió de l’aigua és deficient en totes les seues fases: des de la extracció dels pous o la producció d’aigua potable mitjançant dessaladores, al transport en les xarxes de distribució on es perd fins a un 35% de l’aigua, la baixa qualitat de l’aigua que se subministra als consumidors fins a la seua depuració final, tan inadequada que és impossible aprofitar-la per al reg de jardins o l’agricultura.

Amics de la Terra considera que la política de recursos hídrics no pot dependre només de la producció d’aigua mitjançant processos molt costosos energèticament com les dessaladores, si no, que fa falta analitzar tots els processos i tancar el cicle d’aigua, que actualment és lineal.

No fa falta tornar a elaborar un nou pla hidrològic, perquè ja existeix un pla ben fet que el govern balear actual ha mutilat, permitent i autoritzant noves perforacions per a pous en habitatges aïllats o per a urbanitzacions noves on els aqüífers ja estan salinitzats i sobreexplotats.

El marc legal europeu és molt clar, només fa falta complir-lo amb les mesures previstes: implantar tarifes dissuasives i progressives (qui més consumeix més car paga l'aigua); millorar o substituir les depuradores existents perquè totes tinguin tractament terciari; revisar i mantenir les xarxes de distribució d’aigua per eliminar les pèrdues existents i un gran etcètera que s’hauria d’aplicar sense demores.

L'aigua és un recurs essencial per a la vida, i a les nostres illes en feim un ús irracional i insostenible fa molts anys. Volem una gestió de l'aigua valenta i coherent.

APARICIONS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

NOU DIARI

DIARIO DE IBIZA

RADIO CADENA SER