DIA MUNDIAL DEL RECICLATGE 2017

“Tornam la llauna, per un sistema eficient i viable millor pel medi ambient!”

Amics de la Terra defensa un sistema més efectiu per recuperar i reciclar els envasos de begudes.

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Reciclatge el dimecres 17 de maig, Amics de la Terra recorda que seguim generant una quantitat molt elevada de residus!

L’any 2016 a Eivissa hem superat el nostre màxim històric , amb més de 133.523 tones, un 5% més que en 2015. Pel que fa al reciclatge, les dades son molt tristes: la Unió Europea ens obliga a que l’any 2020 (d’aquí a menys de 3 anys) es recuperi el 50 % dels residus, l’any 2016 a Eivissa vam reciclar només el 13,9 %, molt lluny dels objectius!

SDDR

Fa falta introduir el sistema de dipòsit i retorn d’envasos (SDDR) per millorar la taxa de reciclatge, que queda molt per davall de les nostres obligacions europees. És un sistema molt efectiu en els països on està implantat, que s’ha de posar en marxa de manera paral•lela amb el sistema actual, i que té un altre benefici important: els espais públics i naturals són més nets i lliures de llaunes i ampolles abandonades. L'abandonament dels residus a les platges, els espais naturals, els carrers i en les voreres de les carreteres segueix sent un problema, i causa un impacte paisatgístic negatiu. En el cas dels residus d'envasos de begudes, la implementació del sistema de dipòsit i retorn per a aquests residus suposaria una gran millora.

COMPOSTATGE

És imprescindible, que els municipis puguin gestionar “in situ” la matèria orgànica recollida selectivament mitjançant plantes de compostatge municipals o privades locals, per així reduir els impactes negatius del transport d’aquests residus a una planta insular a Roca Llisa (com estava previst) i que tota la seua gestió quedi més controlada a nivell local. A la vegada fa falta que es posi en marxa la recollida selectiva de la matèria orgànica abans del 2020. La matèria orgànica suposa un 45% del pes del total dels residus domèstics.

Per tant, necessitam mesures urgents per no omplir més l’abocador, que està arribant al seu límit, i millorar de veritat el reciclatge. Estam preparats per aquest repte?

EIVISSA 17 de maig de 2017