EL PLA ENERGÈTIC

Amics de la Terra proposa que els parcs eòlics no es fixin en zones de valor natural i paisatgístic

Amics de la Terra valora positivament el fet que el Govern balear proposi actuacions perquè les Illes siguin sostenibles en la producció d'energia en el Pla d'energies renovables i eficiència energètica , i proposam com a objectiu mínim arribar a un 20% de renovables per al 2020 .

PROPOSTES AL PLA

PRENSA:

ULTIMA HORA

20 MINUTOS

No obstant això , Amics de la Terra veu amb preocupació la proposta del pla d'instal·lar energia eòlica de gran capacitat en sòl protegit, considerant que la ubicació de grans molins a la Serra de Tramuntana és incompatible amb la seva declaració de Patrimoni Cultural de la humanitat per la Unesco i els valors ambientals i culturals que aquesta declaració implica.

De la mateixa manera , consideram inacceptable la instal · lació de generadors eòlics a llocs com es Amunts d'Eivissa o la Mola de Formentera. En aquest sentit, Amics de la Terra proposam que als espais de gran valor ambiental i paisatgístic es limiti l'energia eòlica i solar a petites instal·lacions d'autoconsum.

Amics de la Terra demana més concreció pel que fa a les accions a dur a terme , incloent terminis per a la implantació i incentivant la seva posada en marxa mitjançant ajudes fiscals i facilitats administratives .

Amb tot , és encertada l'elaboració d'un règim especial per a les Illes, que faciliti la implantació d'instal · lacions d'energia fotovoltaica per a autoconsum, lliure dels impediments i taxes que proposa el Govern Central per a tot l'Estat.

Amics de la Terra ha subratllat que porta anys proposant un major ús d'energies renovables a les Illes, sobretot en instal · lacions petites distribuïdes pel territori. Defensam el dret de cada consumidor a ser productor d'energia . Així, ens lliuraríem de la dominació de les grans companyies elèctriques.

D'altra banda, ha recordat que els impactes negatius de la dependència de carburants fòssils suposa una amenaça directa per a les nostres Illes, actualment envoltades de projectes de prospecció petrolífera , que poden ser la causa de greus danys al medi ambient i conseqüentment una ruïna econòmica per a la activitat turística .