EN DEFENSA DELS ESPAIS PROTEGITS

AMICS DE LA TERRA critica els retalls i acomiadaments anunciats pel Govern Balear amb aquest article enviat al Diari d'Eivissa:

"Potser en aquests moments, quan tots els sectors de la societat estan patint un tracte similar, pugui semblar just i normal que el Govern Balear apliqui retallades que afecten els espais naturals. Però, no és una gran incoherència que el Govern Balear hagi posat en marxa l'elaboració d'un Pla Forestal, i alhora, anunciï reduccions dràstiques del pressupost i l'acomiadament de treballadors de l'IBANAT (Institut Balear de la Natura), el tasques de prevenció i lluita contra incendis forestals són fonamentals per a la gestió de la massa forestal?, llevat que el conseller s'hagi contagiat de la gestió estil George Bush: "la millor manera d'acabar amb els incendis és talar tots els boscos".

 

¿Deixem llavors la protecció d'aquests espais en mans de les empreses que volen explotar la massa forestal per produir "biomassa", obrint pistes en les muntanyes i arrasant tota la vegetació amb la seva maquinària pesada? I els espais naturals protegits gestionats pels tècnics d'Espais de Natura Balear? Què passarà al parc natural de ses Salines i el "mini" parc de cala d'Hort, si es retalla encara més insuficient plantilla?

O confiem en el bon criteri dels operadors turístics que organitzen "ECO-vacances" perquè els "jeep safari" i quads no aixafin les plantes endèmiques ni erosionin els espais costaners?

En unes jornades celebrades recentment a Formentera, les conclusions eren contundents: el medi ambient és diners. Encara que hi hagi persones que valoren l'entorn natural per qüestions ètiques, per compromís amb les generacions futures, o per qüestions estètiques i espirituals, la majoria no valoren aquests espais, desconeix la seva funció en els cicles naturals i la seva importància per a tots els éssers vius. La comoditat moderna ens ha aïllat d'aquesta informació tan important i primordial.

La premissa de les jornades era de donar valor econòmic al medi natural. Les activitats econòmiques que s'aprofiten dels béns comuns de tots, com és el medi ambient han de contribuir a la seva conservació. I per contra algú que deteriora alguna cosa que és de tots, l'ha de pagar.

Aplicant aquesta premissa, que no deixa de ser lògica i justa, si es donés més pes i poder de sanció al personal de l'IBANAT i ESPAIS DE NATURA, no només es augmentaria la seva efectivitat, sinó suposaria una font d'ingressos per al Govern Balear. Aquesta recaptació podria ser finalista i contribuir a mantenir l'atractiu que tenen les nostres illes com a recurs econòmic, assegurant el seu futur invertint aquests diners en la conservació.

El personal de l'IBANAT i ESPAIS DE NATURA té una gran dedicació i nivell tècnic, cal donar-los suport de tot tipus, moral i econòmic. L'administració ha de facilitar la seva feina eliminant la paperassa i les traves administratives i donant-los més capacitat de sanció.

Els problemes econòmics i l'eficiència de les administracions no es resolen simplement eliminant llocs de treball, sinó amb una visió més completa del futur i tenint clar les prioritats per poder conservar els béns comuns ..."

Hazel Morgan

Presidenta d'Amics de la Terra Eivissa